به وب سایتهای ما خوش آمدید!

استراتژی و فرهنگ

c1

ارزش ما

برای تهیه بهترین محصولات معتبر

برای تهیه محصولات سفارشی

ارائه خدمات منظم ، حرفه ای ، به موقع

برای ارائه بهترین عملکرد هزینه در مدت زمان کامل محصولات

c2-1

ماموریت

منجر به صعود صنعت پمپ چینی

c3

چشم انداز

برند برتر پمپ در جهان است